Redizajn webstránky

Predtým

Potom

Predtým

Potom

Predtým

Potom

Predtým

Potom

ZMENA obsahu pre lepšiu čitateľnosť a zvýšenie nákupov

Pri navrhovaní a implementácii redizajnu webovej stránky som sa zamerala nielen na vizuálny dojem, ale aj na optimalizáciu obsahu s cieľom zlepšiť celkovú užívateľskú skúsenosť. Jedným z hlavných úprav bola reštrukturalizácia obsahu, konkrétne textu, ktorý bol pôvodne zhlukovaný v jednom odstavci a stratený v množstve informácií.

Extrémne dlhý text v 1 odstavci ktorí si nikto neprečíta

Celý text je v jednom odstavci, dôležité údaje sú stratené v množstve informácii

Predtým

1. Rozčlenenie obsahu do blokov

Pôvodný obsah bol zdĺhavejší odstavec, ktorý často odplašoval návštevníkov stránky. Rozhodla som sa tento obsah rozdeliť do viacerých blokov podľa jeho témy a významu. Každý blok teraz predstavuje samostatný koncept, čo uľahčuje čitateľom nájsť presne to, čo hľadajú.

Redizajn

2. Vizuálna harmonizácia s vizuálnym manuálom

Vytvorila som súlad medzi novým obsahom a vizuálnym manuálom, zohľadňujúc farby, typografiu a štýl. Tým som dosiahla jednotný a profesionálny vzhľad celej stránky, čo prispieva k dôveryhodnosti a ľahkosti čítania.

Pridala som reálne fotografie produktov a stránku CTA tlačidlo pre výzvu k akcii.

Redizajn

3. Farebnosť

Doplnila som stránku o farebné fotografie detí, ktoré uľahčia nakupujúcim mamičkám vidieť oblečenie na postave.

Redizajn

4. Štruktúra

Pridala som citovaný text a cez odstavce zdôrazdnila zámer podniku. Pridané piktogramy zvýrazdňujú funkciu. Tlačidlo CTA slúži pre rýchly kontakt s firmou.

Redizajn

5. Optimalizácia pre čitateľnosť

Pri úpravách som venovala pozornosť aj typografii, veľkosti písma a odsekom. Zvolené písma a veľkosti boli prispôsobené tak, aby umožnili plynulé čítanie a lepšiu orientáciu v obsahu. Taktiež som zabezpečila dostatočný priestor medzi odstavcami pre optimálnu čitateľnosť.

Zoznam úprav v skratke 

Cieľom 

 úprav bolo nielen vizuálne ZMODERNIZOVAŤ webovú stránku, ale aj vytvoriť príjemné a efektívne prostredie pre návštevníkov, ktoré zlepšuje celkový dojem a zvyšuje pravdepodobnosť NÁKUPU.