Efektívna propagácia produktov a služieb

5

Ako sa to dá vyriešiť?

1. Inovácie

2. Kreativita

3. Konzistentnosť

Ako prebieha spolupráca so mnou?

1. Cieľ propagácie

Spoločne si stanovíme ciele, ktoré chcete dosiahnúť. V prípade zaújmu o kampaň vyberieme vhodný typ reklamy.

2.Cieľová skupina

Pre optimálne nastavenie propagácie a dosiahnutie  výsledkov definujeme cieľovú skupinu, ktorá bude mať najväčší záujem o vaše produkty/ služby

3.Grafický dizajn

Vytvorím kreatívne grafické koncepty, ktoré presne a pútavo definujú zámer propagácie, aby oslovili cieľovú skupinu a vzbudili záujem.

4.Testovanie, analýza

Nastavenú stratégiu (aj reklamu) pravidelne analyzujem a testujem. Sledujem čísla a navrhujem optimalizáciu

Koľko stojí správa sociálnych sietí?

Cena je individuálna. Záleží najmä od obsahu, ktorý budeme na sieťach prezentovať  a od vašich ďalších konkrétnych požiadaviek. Dohodnime si krátke  online stretnutie, kde preberieme detaily.

Propagácia je aj

Ďalšie služby

MINI

Vhodné pre začínajúcich podnikateľov

Čo získate

Vytvorenie jedinečného grafického dizajnu pre vaše podnikanie

Predajná moderná web stránka, zameraná na  produkty alebo služby. 

Graficky spracujem propagačné príspevky na sociálne siete podľa overenej marketingovej stratégie (10x post, 4x carousel, 1x video) a podľa aktuálnych trendov v odvetví  

Stratégiu na sociálne siete na 2 mesiace, vytvorenú na mieru pre vás a potreby vašich zákazníkov

Vytvorím pre vás jedinečnú podobizeň novej značky-produktu/služby, ktorá vynikne v online svete aj vďaka predajnej webovej stránke, ktorej úlohou je meniť návštevníkov na platiacich zákazníkov.

MEDIUM

Vhodné pre podnikateľov, malé a stredné podniky

Čo získate

Vytvorenie jedinečného grafického dizajnu pre online aj offline využite podľa vašich požiadaviek.  Identita zahŕňa aj tvorbu originálneho loga.

Pozrite si vzor firemnej identity

Moderný, štrukturovaný web, ktorý obsahuje predajné texty a je navrhnutý s ohľadom na vaše potreby a cieľového zákazníka

Propagačné príspevky na sociálne siete podľa overenej marketingovej stratégie (10x post, 4x carousel, 1x video) a podľa aktuálnych trendov v odvetví  

Reklamnú kampaň na sociálne siete-4x (2xA/B varianta) 

Marketingovú a predajnú stratégiu na obdobie 2 mesiacov (na mieru pre vás a potreby vaišch zákazníkov)

Vytvorím pre vás strategický koncept online podnikania. Nech sú vaše požiadavky akokoľvek rozsiahle, postarám sa o komplexné riešenia v oblasti marketingu, produktového portfólia a kreatívnej tvorby pre vašu malú či strednú firmu. Vaša vízia, moja realizácia – spoločne k úspechu!"

MAXI

Vhodné pre podnikateľov, malé a stredné podniky

Čo získate

Vytvorenie jedinečného grafického dizajnu pre online aj offline využite podľa vašich požiadaviek.  Identita zahŕňa aj tvorbu originálneho loga.

Pozrite si vzor firemnej identity

Firemný predajný web na WordPresse s vašim osobným príbehom

Tvorba propagačných príspevkov (10 štartovacích príspevkov na sociálne siete + 5 príspevkov na „magnet“ zdarma)

Reklamnú kampaň na sociálne siete-4x (2xA/B varianta)

1.Reklama na produkt/službu

2Reklama na udalosť 

Tzv.  „magnet“ ZDARMA- napríklad e-book, vďaka ktorému zbierate emailové kontakty

Marketingovú a predajnú stratégiu na obdobie 2 mesiacov (na mieru pre vás a potreby vašich zákazníkov)

Poradenstvo k technickému zabezpečeniu, kreatívnemu obsahovému marketingu a influencer marketingu

Služba zahŕňa tvorbu grafických materiálov a implementáciu funkcionality všetkých súčasti projektu.
Tento balík služieb vytváram tak, aby presne pasoval vám a vašej cieľovej skupine.

* V prípade, že web stránku už vlastníte, je možné túto službu zameniť alebo vyradiť z balíka ponúkaných služieb. Zo skúseností však viem, že aj keď máte web, ale neprináša vám požadovaný efekt, je potebné ho prenastaviť, zmodernizovať, inovovať funkcionalitu a prispôsobiť potrebám vášho zákazníka. S tým vám samozrejme rada pomôžem.

Chcete v online svete vyniknúť a mať správne vytvorené stratégie, ktoré vám prinesú praktické výsledky?

Zavolajtme si a prevediem vás celým procesom.

Na úvod sa porozprávame o vašom podnikaní a cieľovom trhu, navrhnem vám konkrétny plán a spracujem stratégiu. Následne vytvorím rôzne kreatívne materiály, ktoré poslúžia nielen na  celkovú prezentáciu v online svete, spustím to a postarám sa o všetko potrebné pre váš úspech.