O mne

137+

ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV

46+

SPOLUPRÁC

14+

ROKOV SKÚSENOSTÍ

vizuálna identita značky | webdizajn | digitálny obsah | online stratégie | konzultácie | propagácia | inovácie

Pomáham podnikateľom

premeniť ich predstavy do digitálnej podoby, aby ich bolo vidieť

Poskytujem úplný balíček služieb

bez toho, aby ste museli koordinovať viacero profesionálov

Vďaka skúsenostiam

od obchodu, marketing, cez webdizajn, technologické riešenia až po kreatívu, dokážem vytvárať jedinečné projekty od nuly, správne ich nasmerovať a dotiahnuť k úspechu.

Spolupráce

TVORÍM KREATÍVNE PROJEKTY.
KREATÍVNE ICH TVORÍM.

Publikačná činnosť

# Managing Global Transitions

Who is Influencer and How to Choose the Right One?

# Mega trendy a média

Realita a mediálne bubliny, 2018. 

# Ekonomika a manažment

Vplyv nudy na impulzívne nákupné správanie, 2019.

# Ekonomika, financie a
manažment podniku XII

Wellness marketing - analytický pohľad na vybrané prístupy a stratégie, 2018.

# Vedecký časopis FPM EU v BA

Postavenie a reputácia wellness ekonomiky na Slovensku, 2019.

# Fakulta PM EU, Katedra podnikových financií

Moderné nástroje a techniky marketingovej komunikácie -influencer marketing, 2020.