Otázky

Ako to funguje?

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Spolupráci predchádza nezáväzná úvodná konzutácia. Vypočujem si vaše predstavym nápady a potreby. Zistím vaše očakávania a stanovíme ciele.

ANALÝZA

Po tom, čo získam všetky potrebné informácie, stanovíme postup realizácie, plán, termíny a všetky dôležité detaily.

TVORIVÝ PROCES

Kvalitné nápady vyžadujú hlbšie zamyslenie a úsilie. Toto je čas pre mňa. 

SPÄTNÁ VÄZBA

Aby bola spolupráca efektívna a podľa vašich predstáv, priebežne si s vami schvaľujem návrhy. Následuje fáza, kedy práca dostáva reálne obrysy a dotváram detaily.

VÝSLEDOK

Máme hotovo!
Nový projekt je v online svete. Po finálnom dokončení vám doodvzdám materiály, ukážem a vysvetlím všetko potrebné.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Doba trvania projektu závisí od jeho rozsahu a komplexnosti. Jednoduché projekty môžu trvať len niekoľko dní alebo týždňov, zatiaľ čo veľké projekty pripravujem aj mesiac. Presný časový rámec stanovujem po detailnej analýze vašich požiadaviek.

ÁNO, vaša spätná väzba a požiadavky na dizajn a obsah sú pre mňa veľmi dôležité. Som tu, aby som vám pomohla realizovať vašu víziu a chcem spolupracovať na dosiahnutí vašich cieľov.

Komunikácia je kľúčová pre úspešný projekt. Priebežne posielam návrhy, som otvorená stretnutiam (online/osobne), kde prediskutujeme pokroky a získam spätnú väzbu. Počas spolupráce som k dispozícii na e-maily a telefóne.

Celkový výsledok závisí vždy od očakávania klienta a od vopred stanovených cieľov. Niekto potrebuje rozbehnúť svoj nápad od základov, ide teda o rozsiahlejšiu prácu, iný klient chce len doladiť sociálne siete a podobne.

Cena projektu závisí od jeho rozsahu, funkčností a ďalších požiadaviek. Po pochopení vašich potrieb vám poskytnem transparetnú cenovú ponuku.

Kladiem dôraz na kvalitu a bezpečnosť (od údajov, procesu až po výsledky). Používam osvedčené postupy na testovanie pre ubezpečenie, že váš projekt bude spoľahlivý.

Dohodnúť úvodnú konzultáciu ZADARMO